House in Shinoharahigashi

 
 

Design
@2014.03-2014.08
Construction period
@2014.09-
2015.03
Structure
@wood
Photographs
@
Shigeo Ogawa @